StaticWeb

Xây dựng website cá nhân …

Ý tưởng Dự án xây dựng một trang web cá nhân là một ý tưởng đã từng ở trong đầu mình từ rất lâu. Là một dân IT, việc tạo ra một không gian riêng để chia sẻ những điều mà mình đam mê, những kiến thức mà mình tích luỹ, và những trải nghiệm mà mình đã trải qua luôn là một ý tưởng hấp dẫn đối với mình. …