Blogs

Xây dựng Hugo Website sử …

Ý tưởng Hôm trước có lên bài về việc tạo static web với Hugo với công cụ là Github và Github Action, chúng ta có thể thực hiện tương tự với các dịch vụ của AWS. Ví dụ, ta có thể sử dụng Amazon S3 để lưu trữ trang web và Amazon CloudFront để phân phối nội dung. Ta cũng có thể sử dụng AWS CodePipeline …

Xây dựng website cá nhân …

Ý tưởng Dự án xây dựng một trang web cá nhân là một ý tưởng đã từng ở trong đầu mình từ rất lâu. Là một dân IT, việc tạo ra một không gian riêng để chia sẻ những điều mà mình đam mê, những kiến thức mà mình tích luỹ, và những trải nghiệm mà mình đã trải qua luôn là một ý tưởng hấp dẫn đối với mình. …